Nẹp khóa bàn ngón


Tên sản phẩm: Nẹp khóa bàn ngón

Mã hàng hóa: 100

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TMDV Hào Nam
Điện thoại: (028) 3963 6495
Fax: (028) 3963 6496
Email: sales@haonam.vn


Nẹp khóa bàn ngón

Nẹp thẳng sử dụng cho. Dùng cho bàn tay, ngón tay.
Nẹp có 4 hình dạng:
Nẹp khóa thẳng I
Nẹp khóa thẳng I
Nẹp khóa chữ L
Nẹp khóa chữ L
Nẹp khóa lồi cầu bàn ngón
Nẹp khóa lồi cầu bàn ngón
nẹp khóa chữ T.

Thân nẹp có lỗ vít khóa, sử dụng vít khóa 2.0, vít vỏ 2.0