Nẹp khóa lòng máng


Tên sản phẩm: Nẹp khóa lòng máng

Mã hàng hóa: 117

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TMDV Hào Nam
Điện thoại: (028) 3963 6495
Fax: (028) 3963 6496
Email: sales@haonam.vn


Nẹp khóa lòng máng

Nẹp thẳng, dài.
Có hình cong 1/3 vòng tròn.
Có lỗ vít khóa trên thân nẹp