Nẹp khóa cẳng tay


Tên sản phẩm: Nẹp khóa cẳng tay

Mã hàng hóa: 118

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TMDV Hào Nam
Điện thoại: (028) 3963 6495
Fax: (028) 3963 6496
Email: sales@haonam.vn


Nẹp khóa cẳng tay

Nẹp thẳng, dài.
Có lỗ vít khóa trên thân nẹp