Vít khóa 2.7


Tên sản phẩm: Vít khóa 2.7

Mã hàng hóa: 173

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TMDV Hào Nam
Điện thoại: (028) 3963 6495
Fax: (028) 3963 6496
Email: sales@haonam.vn


Vít khóa 2.7

Đường kính Φ2.7mm, đầu vặn hình lục giác