Vít vỏ 5.0


Tên sản phẩm: Vít vỏ 5.0

Mã hàng hóa: 184

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TMDV Hào Nam
Điện thoại: (028) 3963 6495
Fax: (028) 3963 6496
Email: sales@haonam.vn


Vít vỏ 5.0

Đường kính Φ5.0mm, đầu vặn hình lục giác