Vít khóa 6.5


Tên sản phẩm: Vít khóa 6.5

Mã hàng hóa: 185

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TMDV Hào Nam
Điện thoại: (028) 3963 6495
Fax: (028) 3963 6496
Email: sales@haonam.vn


Vít khóa 6.5

Đường kính Φ6.5mm, đầu vặn hình lục giác