Vít khóa 7.3


Tên sản phẩm: Vít khóa 7.3

Mã hàng hóa: 186

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TMDV Hào Nam
Điện thoại: (028) 3963 6495
Fax: (028) 3963 6496
Email: sales@haonam.vn


Vít khóa 7.3

Đường kính Φ7.3mm, đầu vặn hình lục giác