Bài viết tin tức demo 3

Nẹp khóa được thiết kế để tăng tối đa lượng máu cung cấp cho ổ gãy. Khi sử dụng nẹp nép ép và vít thông thường, sự vững chắc của cả khối nẹp-xương phụ thuộc vào lực ma sát giữa nẹp và xương, và chỉ xảy ra khi nẹp được ép chặt vào bề mặt xương bằng các vít nén , dẫn đến quá trình tái cấu trúc vỏ xương dưới nẹp, giảm lưu lượng máu nuôi đến vùng vỏ xương.
Nẹp nép ép tiếp xúc hạn chế (LC-DCP) được thiết kế làm giảm bề mặt tiếp xúc giữa nẹp và xương, góp phần hạn chế sự thay đổi máu nuôi xương, nhưng vẫn sử dụng lực ma sát. Để loại bỏ hoàn toàn tác động bất lợi này, cần một hướng tiếp cận khác, đó là cho vít được khóa cứng vào lỗ vít trên nẹp, khiến cho nẹp không còn áp chặt vào xương bên dưới. Loại nẹp này hoạt động tương tự như khung cố định ngoài, nhưng nằm bên dưới da và mô mềm, về mặt lý thuyết, giúp giảm việc tổn thương máu nuôi tại chỗ, dẫn đến giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *