Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa chữ I - MS: 100

Nẹp khóa chữ I

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
23.2
5
28.5
6
33.8
7
39.1
8
44.4
9
49.7
10
55
Dùng kèm với vít khóa ɸ2.0, vít vỏ ɸ2.0