Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa chữ L - MS: 101

Nẹp khóa chữ L

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
5
22.5
6
27.8
7
33.1
8
38.4
Dùng kèm với vít khóa ɸ2.0, vít vỏ ɸ2.0