Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa lồi cầu - MS: 102

Nẹp khóa lồi cầu

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
5
23.1
6
28.4
7
33.7
8
39
9
44.3
Dùng kèm với vít khóa ɸ2.0, vít vỏ ɸ2.0