Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa chữ T - MS: 103

Nẹp khóa chữ T

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
5
23.4
6
28.7
7
34
8
39.3
9
44.6
Dùng kèm với vít khóa ɸ2.0, vít vỏ ɸ2.0