Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa bàn ngón I - MS: 104

Nẹp khóa bàn ngón I

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
30
5
37
6
44
7
51
8
58
9
65
10
72
Dùng kèm với vít khóa ɸ2.5, vít vỏ ɸ2.5