Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa xương sên - MS: 108

Nẹp khóa xương sên

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
6
38
Dùng kèm với vít khóa ɸ2.5, vít vỏ ɸ2.5