Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa cánh tay - MS: 116

Nẹp khóa cánh tay

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
56
5
69
6
82
7
95
8
108
9
121
10
134
11
147
12
160
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0