Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa lòng máng - MS: 117

Nẹp khóa lòng máng

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
49
5
61
6
73
7
85
8
97
9
109
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0