Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa cẳng tay - MS: 118

Nẹp khóa cẳng tay

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
51
5
64
6
77
7
90
8
103
9
116
10
129
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0