Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa xương đòn S (Trái/Phải) - MS: 100

Nẹp khóa xương đòn S (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
45
6
69
7
81
8
93
9
105
10
117
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0