Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đầu xa xương đòn (Trái/Phải) - MS: 120

Nẹp khóa đầu xa xương đòn (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
72
5
84
6
96
7
108
8
120
9
132
10
144
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0