Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa khóa khớp cùng đòn (Trái/Phải) - MS: 121

Nẹp khóa khóa khớp cùng đòn (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
61
4
71
5
81
6
91
7
101
8
111
9
121
10
131
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0