Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa mỏm khuỷu (Trái/Phải) - MS: 122

Nẹp khóa mỏm khuỷu (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
70
4
83
5
96
6
109
7
122
8
135
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0