Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa xương khuỷu tay - MS: 123

Nẹp khóa xương khuỷu tay

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
119
5
132
6
145
7
158
8
171
9
184
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0