Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đầu xa hai xương cẳng tay (Trái/Phải) - MS: 125

Nẹp khóa đầu xa hai xương cẳng tay (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
14
64
Dùng kèm với vít khóa ɸ2.7, vít vỏ ɸ2.7