Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đầu xa xương quay mặt khớp (Trái/Phải) - MS: 126

Nẹp khóa đầu xa xương quay mặt khớp (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
52
4
61
5
70
6
79
Dùng kèm với vít khóa ɸ2.7, vít vỏ ɸ2.7