Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đầu dưới xương quay (Trái/Phải) - MS: 127

Nẹp khóa đầu dưới xương quay (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
44
4
55
5
66
6
77
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0