Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa T nghiêng (Trái/Phải) - MS: 129

Nẹp khóa T nghiêng (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
52
4
63
5
74
6
85
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0