Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa T nhỏ - MS: 130

Nẹp khóa T nhỏ

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
45
4
56
5
67
6
78
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0