Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay - MS: 132

Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
98
4
111
5
124
6
137
7
150
8
163
9
176
10
189
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0