Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa lồi cầu ngoài cánh tay (Trái/Phải) - MS: 134

Nẹp khóa lồi cầu ngoài cánh tay (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
5
99
6
111
7
123
8
135
9
147
10
159
11
171
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0