Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa lồi cầu cánh tay (Trái/Phải) - MS: 136

Nẹp khóa lồi cầu cánh tay (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
104
7
146
10
188
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0