Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa chữ Y cánh tay - MS: 137

Nẹp khóa chữ Y cánh tay

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
79
4
91
5
103
6
115
7
127
8
139
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0