Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đầu dưới xương mác - MS: 138

Nẹp khóa đầu dưới xương mác

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
74
4
86
5
98
6
110
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0