Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đầu dưới xương mác I (Trái/Phải) - MS: 139

Nẹp khóa đầu dưới xương mác I (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
77
4
89
5
101
6
113
7
125
8
137
9
149
10
161
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0