Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa cẳng chân - MS: 141

Nẹp khóa cẳng chân

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
78
5
96
6
114
7
132
8
150
9
168
10
186
11
204
12
222
14
258
16
294
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0