Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa T nâng đỡ - MS: 142

Nẹp khóa T nâng đỡ

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
65
4
81
5
97
6
113
7
129
8
145
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0