Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa L nâng đỡ (Trái/Phải) - MS: 143

Nẹp khóa L nâng đỡ (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
80
5
96
6
112
7
128
8
144
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0