Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đầu trên mâm chày - MS: 145

Nẹp khóa đầu trên mâm chày

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
99
5
139
6
159
7
179
8
199
9
219
10
239
11
259
13
299
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0