Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa mặt ngoài mâm chày (Trái/Phải) - MS: 146

Nẹp khóa mặt ngoài mâm chày (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
5
80
6
92.4
7
104.8
8
117.2
9
129.6
10
142
11
154.4
12
166.8
13
179.2
14
191.6
15
204
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0