Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa mặt trong mâm chày (Trái/Phải) - MS: 147

Nẹp khóa mặt trong mâm chày (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
76
5
89
6
102
7
115
8
128
9
141
10
154
11
167
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0