Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa mặt ngoài chằng chày (Trái/Phải) - MS: 150

Nẹp khóa mặt ngoài chằng chày (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
5
106
6
119
7
132
8
145
9
158
10
171
11
184
12
197
13
210
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0