Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đầu dưới mâm chày (Trái/Phải) - MS: 151

Nẹp khóa đầu dưới mâm chày (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
5
129
6
142
7
155
8
168
9
181
10
194
11
207
13
233
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0