Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đàu dưới cẳng chân II (Trái/Phải) - MS: 152

Nẹp khóa đàu dưới cẳng chân II (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
5
124
6
137
7
150
8
163
9
176
10
189
11
202
12
215
13
228
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0