Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đùi - MS: 153

Nẹp khóa đùi

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
6
126
7
144
8
162
9
180
10
198
11
216
12
234
13
252
14
270
16
306
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0