Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa khung chậu - MS: 155

Nẹp khóa khung chậu

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
45
5
57
6
68
7
78
8
88
9
97
10
106
11
113
12
121
14
131
16
137
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0