Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa mắc xích - MS: 156

Nẹp khóa mắc xích

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
48
5
60
6
72
7
84
8
96
9
108
10
120
12
144
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0