Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa lồi cầu xương đùi (Trái/Phải) - MS: 157

Nẹp khóa lồi cầu xương đùi (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
97
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0