Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa liên mấu chuyển (Trái/Phải) - MS: 161

Nẹp khóa liên mấu chuyển (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4 (nhỏ)
43
4 (lớn)
51
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0