Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đùi đầu rắn - MS: 162

Nẹp khóa đùi đầu rắn

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
120
5
138
6
156
7
174
8
192
9
210
10
228
11
246
13
282
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0