Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đùi đầu rắn I (Trái/Phải) - MS: 163

Nẹp khóa đùi đầu rắn I (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
138
5
156
6
174
7
192
8
210
9
228
10
246
11
264
12
282
13
300
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0