Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa đùi đầu rắn II (Trái/Phải) - MS: 164

Nẹp khóa đùi đầu rắn II (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
4
143
5
162
6
181
7
200
8
219
9
238
10
257
11
176
12
295
13
314
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0, vít khóa ɸ6.5, vít khóa ɸ7.3